بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/20
کل خالص ارزش دارائی ها 1,136,248,700,708 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 87,229,287 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 87,828,101 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 88,357,020 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,026

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها