بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/30
کل خالص ارزش دارائی ها 625,728,761,981 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 66,074,842 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 66,898,512 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 67,017,118 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,470

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها