بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/25
کل خالص ارزش دارائی ها 721,819,062,214 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 70,815,173 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 71,580,419 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 71,755,263 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,193

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها