اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/02
کل خالص ارزش دارائی ها 2,835,173,469,889 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 127,768,069 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 128,119,586 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 129,401,248 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 22,190

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad