اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/02
کل خالص ارزش دارائی ها 10,797,284,512,865 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 251,696,687 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 251,879,130 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 253,389,523 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 42,898

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad