اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/20
کل خالص ارزش دارائی ها 1,057,247,754,936 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 82,875,892 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 83,487,332 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 83,900,229 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,757

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad