بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/04
کل خالص ارزش دارائی ها 499,462,763,954 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 56,474,758 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 57,356,729 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 57,307,670 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,844

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها