بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/27
کل خالص ارزش دارائی ها 462,837,381,868 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 52,726,974 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 53,615,576 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 53,489,492 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,778

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها