بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/29
کل خالص ارزش دارائی ها 953,953,846,719 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 79,291,317 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 79,939,655 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 80,299,979 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,031

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها