اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/23
کل خالص ارزش دارائی ها 1,284,605,684,069 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 92,825,036 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 93,388,672 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 93,999,903 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,839

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad