اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/06
کل خالص ارزش دارائی ها 2,007,241,368,129 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 113,217,968 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 113,657,934 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 114,589,023 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 17,729

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad