بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/03
کل خالص ارزش دارائی ها 361,928,864,679 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 43,168,996 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 44,103,116 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 43,647,645 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,384

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها