اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 4,099,493,274,530 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 148,845,155 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 149,128,364 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 150,721,163 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27,542

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad