قابل توجه سرمایه گذاران محترم

متأسفانه در سه ماهه گذشته بدلیل وقوع رویدادهای غیرقابل پیش بینی شامل افت شدید قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و قیمت جهانی فلزات، تمدید مجدد مذاکرات سیاسی و ابهام در بودجه دولت ، شرایط اقتصادی بسیار پیچیده و مبهم شده است که نتیجه آن افت شدید قیمت سهام بوده است. 
در حال حاضر بدلیل ابهامات موجود، ترسیم چشم انداز مشخص از آینده سخت بوده و تا عدم ایجاد ثبات و مشخص شدن فاکتورهای اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار بر عملکرد شرکتها، هرگونه پیش بینی و تحلیل می تواند دارای انحراف بسیار زیاد باشد. 
خواهشمند است سرمایه¬گذاران محترم در خصوص ابطال واحدهای خود یا سرمایه گذاری مجدد در صندوق موارد ذکر شده را مدنظر قرار دهند.  

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری آگاه