بازده ٩٧ درصدی صندوق آگاه برای دوره یکساله منتهی به ٢٩ اردیبهشت ٨٩

ایمان مقدسیان كارشناس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس گفت: در هفته منتهی به ٢٩ارديبهشت ماه، بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بین منفی ٢ تا مثبت ٤‌درصد در نوسان بود. «ايمان مقدسيان» گفت: از طرفي بازدهی متوسط بورس تهران در این هفته ٣٥صدم‌‌درصد بود، ١٨ صندوق سرمایه‌گذاری توانستند بازدهی افزون بر بازدهی بازار به دست آورند.
وي افزود: همچنین در دوره یکساله منتهی به ٢٩ارديبهشت ماه، صندوق سرمایه‌گذاری آگاه با ٩٧‌درصد، بیشترین بازده را به خود اختصاص داده و پس از آن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهم آشنا با ٧٠ و پویا با ٦٨‌درصد بیشترین بازده‌ها را در این دوره یکساله داشته‌اند.
كارشناس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس در خصوص بيشترين بازدهي تا تاریخ ٢٩ ارديبهشت ماه امسال گفت: بیشترین بازده‌ها به ترتیب متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی، سهم آشنا و آگاه است. این سه صندوق سرمایه‌گذاری طی مدت فعالیت خود توانسته‌اند به ترتیب ١٩٣، ١٦٨ و ١٥٠‌درصد بازدهی کسب کنند.