اطلاعیه فوری : عدم صدور واحد صندوق بدلیل پر شدن سقف مجاز

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند بدلیل پر شدن سقف مجاز صندوق تا اطلاع ثانوی صدور واحدهای سرمایه گذاری صورت نمی گیرد لطفا از واریز وجه بحساب صندوق خودداری کنید .بدیهی است واریز وجه مبنای صدور نبوده و ارجاع پولهای واریزی حداقل  طی ٣ روز کاری انجام می شود.