اصلاح قیمت برخی از سهام موجود در پورتفوی صندوق

قابل توجه سرمایه گذاران محترم؛

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند بدلیل بسته بودن نماد شرکتهای پتروشیمی و وجود صف فروش در برخی از سهام موجود در پورتفوی صندوق، قیمت بسیاری از سهم های موجود در پورتفوی صندوق بر اساس دستورالعمل تعیین قیمت اوراق بهادار (مصوب سازمان بورس) تعدیل شده است. لذا اثر کاهشی بسیاری از سهم ها در محاسبات منظور شده است.
با توجه به افت شدید قیمتها توصیه ما صبر و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری تا ایجاد تعادل در بازار می باشد.

با تشكر
مدیريت صندوق
شرکت کارگزاری آگاه