بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تمدید مدت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری بانک دی

در پی استقبال کم نظیر سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری بانک دی مهلت پذیره نویسی واحدهای صندوق تا پنجشنبه ٠٥/٠٣/١٣٩٠ تمدید گردید.

مرکز پاسخگویی: ٨٨٦٤٠٦٤٠