بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 294,032 87.8 355,845 96.37 309,300 97.27 305,754 95.84
اوراق مشارکت 22,855 6.82 71 0.02 150 0.05 147 0.05
سپرده بانکی 7,637 2.28 6,576 1.78 1,043 0.33 5,996 1.88
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,376 3.1 6,741 1.83 7,495 2.36 7,136 2.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 154,341 46.09 167,589 45.39 153,818 48.37 154,175 48.33